Vi utför anläggningsarbete, håltagning i betong, rivningsarbeten, betongdemolering och sanering inom asbest och PCB.

Med modern maskinpark och erfaren personal garanterar vi ett proffessionellt arbete.
Vi tar uppdrag från byggföretag, fastighetsbolag samt kommuner.

Anläggning

Vi utför allt från större entreprenader till mindre servicearbeten inom mark och anläggning. Med god branschvana och bred kunskap säkerställer vi arbetets utförande.

Betonghåltagning

Vi utför håltagning i betong och andra hårda material som sten, tegel och armerad betong. Med yrkesskicklighet och en modern utrustning hanterar vi alla jobb med största noggrannhet och kvalitet.

Betongdemolering

Med betongsax, bilningshammare, stensåg och robotar utför vi avancerad betongdemolering och demontering. Vi tar alltid hänsyn till våra kunders önskemål och lämnar alltid arbetsplatsen ren och snygg.

Rivning

Vi skräddarsyr lösningar på alla sorters rivningsarbeten efter kundens behov. Med hjälp av en modern utrustning tar vi ner väggar, tak och golv. Rivningsmassorna sorteras och placeras i containers som sedan hämtas av den anlitade miljöentreprenören.

Asbest och PCB-sanering

Vi är en komplett partner inom asbest och PCB-sanering som utför såväl inventering som en säker sanering enligt gällande föreskrifter.

Säkerhet och miljö

Vi utför våra arbeten med kompetens, en modern maskinpark och rätt säkerhetsutrustning inom alla områden. Specialutbildad och certifierad personal hanterar det miljöfarliga avfallet och ansvarar för att detta hanteras korrekt. Har du frågor kring miljö och säkerhet är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.  

halibetongab

VD
Kristian Nord
tel: 0704 85 66 95
kristian@halibetongab.se

Arbetschef
Mattias Räsänen
tel: 0704 85 09 62
mattias@halibetongab.se

Ekonomichef
Toni Rundström
tel: 0704 84 30 45
toni@halibetongab.se

Arbetschef - Projekt
Samuel Nord
tel: 0704 85 46 64
samuel@halibetongab.se

Projektchef
Christer Miller
tel: 0704 48 00 09
christer@halibetongab.se

Arbetschef - Tungrivning
Håkan Laschitza
tel: 0704 85 11 35
hakan@halibetongab.se

Arbetschef - Tungrivning
Fredrik Räsänen
tel: 0704 85 61 86
fredrik@halibetongab.se

Servicechef – Rivning, Sanering & Håltagning
Danilo Samuelsson
tel: 0704 850294
danilo@halibetongab.se

Bolag som ingår inom Hål I Betongs koncern

torslandagravochschaktab

Anders Svenningsson
tel: 0706 48 19 48
anders.svenningsson@teges.se

kingconcreteab

Janne Månsson
tel: 0706 98 69 40
janne@kingconcrete.se

rent-it

Harri Kallinen
tel: 0702 22 28 83
harri@rentitab.seFölj oss på:

linkedin linkedin